ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

บริการพัฒนาระบบเว็บแอ็พพลิเคชั่น

    บริการพัฒนาโปรแกรมระบบเว็บแอพลิเคชั่น ที่ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลต่างๆ

     - พัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษา C#
   - พัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา HTML , CSS, Javascript ,PHP
   - เขียน Application บนมือถือสมาร์ทโฟน ทั้ง Android และ iOS
   - พัฒนาระบบฐานข้อมูล MySQL , Oracle , NoSQL , MongoDB
   - พัฒนาแผนที่ด้วย Google Map API , Longdo Map API
   โดยการออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการ และเหมาะสมกับการทำงานในด้านธุรกิจ หรือหน่วยงานท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ


     ตัวอย่างผลงานพัฒนาระบบ

  -  โครงการสถิติอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
  -  ระบบบริหารจัดการ การขนส่งน้ำมัน
  -  ระบบบริการจัดการตั๋วโดยสาร
  -  ระบบบริหารการ และควบคุมต้นทุนการก่อนสร้าง
  -  ระบบจัดการสัญญา และสินเชื่อ
  -  ระบบบริหารจัดการชิ้นส่วนซ่อม
  -  ระบบแผนที่ ใน ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผล
  -  ระบบบริหารงานบุคคล
  -  โปรแกรมระบบขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร สำนักการช่าง เทศบาลนคร
  -  โปรแกรมระบบติดตามโครงการแผนพัฒนาสามปี
  -  โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร E-Doc
  -  ระบบ ขายสินค้าหน้าร้าน , สต๊อก ,ช่าง (บริษัทสงวนพงษ์แทร๊กเตอร์)
  -  โปรแกรม ทำนายชื่อ สกุล
  -  ระบบจองห้องพัก
  -  ระบบ SAR
  -  ระบบ ลงทะเบียน นักศึกษา พยาบาล
  -  ระบบทะเบียนทรพย์สิน / แจ้งซ่อม
  -  ระบบแบบประเมิน
  

 


 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.087204