ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

Facebook Ads คืออะไร

   - Facebook Ads คือ โฆษณาที่เป็นป้ายรูปภาพ (Banner) โดยแสดงให้ผู้ใช้ Facebook ซึ่งเป็นผู้ใช้งานที่ตรงกับเงื่อนไขที่ผู้ตั้ง โฆษณา Ads ตั้งไว้ โดยจะแสดงให้เห็นอยู่ตรง News Feed หรือทางด้านขวามือของหน้าจอ Facebook

รายละเอียดของการให้บริการ
    -  ในการลงโฆษณาแต่ละครั้ง เราจะทำตามความต้องการของลูกค้า
    -  Facebook Ads จะแสดงได้ในทุก Platform ทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ ,iPad ,Tablets และ Smart phone ทุกระบบ
    -  การลง Ads เราจะยึดตามกฎและเงื่อนไขของ Facebook
    -  ลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณในการโฆษณาในแต่ละวันได้
    -  ลูกค้าสามารถเลือกประเภทการโฆษณาได้ โดยมี 2 ประเภทคือ CPC (จ่ายค่าโฆษณาเมื่อมีคนคลิ๊ก) และ CPM (จ่ายค่าโฆษณาเมื่อมีผู้ชมโฆษณาของคุณ)ฅ

ประโยชน์ของการทำโฆษณาบน Facebook Ads

  icongood เพิ่มยอดขาย
  icongood ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก
  icongood กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง โดยเลือกผู้ชมโฆษณาของคุณจาก เพศ อายุ การศึกษา ความสนใจ จังหวัด
  icongood สามารถเชื่อมต่อกับคนที่อาจจะเป็นลูกค้าของคุณกว่า 500 ล้านคน

Facebook Ads Package 

 
ค่าโฆษณา Budget (ของลูกค้า) ค่าบริการ / จำนวน (วัน)
30 วัน 90 วัน
2,000 - 3,000 บาท 1,000 บาท 2,800 บาท
3,001 - 10,000 บาท 2,000 บาท 5,800 บาท
10,001 - 30,000 บาท 3,500 บาท 6,800 บาท
30,001 บาทขึ้นไป 4,500 บาท 7,300 บาท
** รายงานผลของการโฆษณาทุกๆ 1 เดือนหลังจาก Facebook Ads

เงื่อนไขการให้บริการ

  - ค่าโฆษณา (Budget) ต่อวัน ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าเป็นผู้กำหนด *แนะนำอย่างน้อยเป็นวันละ 100 บาท จึงจะมีประสิทธิภาพในการโฆษณา
 
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.081879