ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

A. จำนวนหน้าเว็บไซต์ของท่าน (โดยประมาณ)
B. Logo หรือตราสัญลักษณ์ บริษัท หรือองค์กร
C. เว็บที่ต้องการให้สร้างเป็นเว็บเกี่ยวกับอะไร เช่น ชื่อของบริษัท ขายสินค้าเกี่ยวกับ ฯลฯ
D. รายชื่อของรายการ (Menu) เช่น
     1. หน้าหลัก
     2. เกี่ยวกับบริษัท
     3. หน้าติดต่อบริษัท
     4. รายการสินค้า
     5. สมุดเยี่ยม
     6. บุคคลกรในบริษัท
     7. กิจกรรมของบริษัท
     8. ข่าวประชาสัมพันธ์
     9. แผนที่เว็บไซต์
E. รูปแบบของเว็บ เช่น สีพื้นหลัง(Background)
F. ข้อมูล รูปภาพที่ต้องการใส่ลงไปในเว็บ
G. ข้อมูลอื่น ๆ ที่ คุณต้องการนำเสนอ

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
    
    ชื่อบริษัท / หน่วยงาน
    ที่อยู่ของบริษัท
    ภาพตราสัญลักษณ์ของบริษัท (LOGO)
    ภาพแผนที่การเดินทางมายังบริษัท
    ภาพบรรยากาศต่าง ๆ ภายในบริษัท
    ภาพบุคลากร, ทีมงาน, เครื่องจักร, การผลิต, QC หรืออื่น ๆ  

ข้อมูลเชิงกลยุทธ์
    
    วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
    วัตถุประสงค์
    ข้อความทักทายจาก กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
    รายชื่อคณะกรรมการ ระบุตำแหน่งพร้อมภาพถ่าย  

ข้อมูลสินค้า
    
    ภาพถ่ายสินค้า 
    จัดหมวดหมู่สินค้าอย่างเป็นระบบ
    ข้อมูลสินค้าทั่วไป ได้แก่ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, คำจำกัดความ , คุณสมบัติเฉพาะ , ราคา

ข้อมูลบริการ
    
    ภาพถ่ายงานบริการ
    ข้อมูลบริการสินค้า ได้แก่ รหัสบริการ, ชื่อบริการ, คำอธิบายสั้นๆ , คุณสมบัติเฉพาะ,ราคา

ข้อมูลการติดต่อกลับบริษัท
    
    ข้อมูลในการติดต่อ ได้แก่ ชื่อผู้ติดต่อ, ตำแหน่ง, โทรศัพท์ และเบอร์ติดต่อภายใน, อีเมล์,ภาพถ่าย
    ข้อมูลที่ต้องการจากลูกค้า กรณี มี Contact Form  

ข้อมูลอื่น ๆ
    
    เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ
    รายชื่อลูกค้า
    การให้บริการหลังการขาย
    Certificate ต่าง ๆ
    กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
    กิจกรรมต่างๆ

ข้อแนะนำ

    ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ  ควรอยู่ในรูปแบบ Text File หรือ Document File
    ข้อมูลที่เป็นภาพวาด  หรือภาพถ่าย ควรให้อยู่ในรูปของ .JPG , .GIF , .PNG , .BMP
    สามารถส่งข้อความ รูปภาพ และจัดรูปแบบตำแหน่งของข้อความ รูปภาพ มาในโปรแกรม
     - Microsoft Word หรือ
     - Microsoft Excel หรือ
     - Microsoft Power point หรือ

**ส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่เมลล์ info@ibuddyweb.com

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.069887