ให้เราใส่ชื่อ Token เข้าไป จะใช้ชื่ออะไรก็ได้ตามสะดวก เช่น เรากรอกว่า noti เมื่อใช้ API ส่งข้อความว่า “Hello” ข้อความจะขึ้นว่า “noti: Hello” เป็นต้น ส่วนในห้องแชทนั้นเราสามารถเลือกได้ทั้งแบบโต้ตอบส่วนตัว หรือ เลือกโต้ตอบเป็นกลุ่มก็ได้ ถ้าเรามีหลายกลุ่ม Line ก็สามารถออก Token ได้หลายครั้ง
กรณีให้โต้ตอบเป็นกลุ่ม Line เราต้อง Add Line Notify เข้าไปในกลุ่มด้วย แล้วจึงเลือก “ออก Token”

เมื่อเราได้ Token มา ให้ copy เก็บไว้เลย เพราะเราจะไม่สามารถกลับมาเปิดที่หลังได้ Line Notify จะส่งข้อความมาบอกเราว่า token ให้แล้วเรียบร้อย จากนั้นเราจะได้เห็นบริการที่เชื่อมต่อที่สามารถใช้งานได้ให้เรานำรหัส Token ที่ได้ ไปกรอกในหน้าเว็บ หรือส่งให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

โดยระบบที่เรานำ Line Noitfy มาใช้งานระบบเว็บไซต์ของเรา คือ
– ระบบแจ้งเตือนออเดอร์จากการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า
– ระบบแจ้งเตือนการกรอกข้อมูลลูกค้าจากฟอร์มหน้าเว็บ
– ระบบแจ้งเตือนการแจ้งการชำระเงินของลูกค้า