4 ข้อแจ่มๆเมื่อคุณมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

4 ข้อแจ่มๆเมื่อคุณมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

☑️ มีความน่าเชื่อถือสูง
☑️ ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ลูกค้าเข้าดูง่ายๆ สะดวกสบาย
☑️ เว็บไซต์เหมือนทรัพย์สิน ที่มีความมั่นคงแน่นอนสูง
☑️ พบสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายๆ จาก Google