ยิงโฆษณาตรงกลุ่ม ด้วย Facebook Pixel

Facebook Pixel คือ ระบบ Tracking ของ Facebook ที่ใช้ติดตั้ง บนเว็บไซต์ ของคุณ เพื่อติดตาม พฤติกรรม การใช้งาน ของผู้เยี่ยมชม โดยข้อมูลที่ได้ สามารถนำไปใช้ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการโฆษณา ในแบบที่ละเอียด มากขึ้น ซึ่งในระบบของ Facebook เรียกว่า Custom Audience ส่งผลให้ แสดงโฆษณา ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย มากขึ้น

ข้อมูล ที่บันทึกไว้ โดย Facebook Pixel จะถูกนำมาใช้ ในการกำหนด Custom Audience เพื่อให้แสดงโฆษณา ได้ตรงกลุ่ม มากขึ้น โดยคุณ สามารถเลือก ได้ว่า จะให้แสดงโฆษณา เฉพาะลูกค้า ที่เคยเยี่ยมชม เว็บไซต์ ของคุณ หรือเคย Take Action บางอย่าง บนเว็บไซต์ มาแล้ว ซึ่งลูกค้า กลุ่มนี้ เรียกว่า Warm Audience หมายถึง ลูกค้า ที่อาจรู้จัก หรือ ทราบข้อมูล เกี่ยวกับ ธุรกิจของคุณ มาบ้างแล้ว ซึ่งถ้ามุ่งโฆษณา ไปยังกลุ่มนี้ จะได้ผลลัพธ์ ที่ดีกว่านั่นเอง