New Normal หลังโควิด เกิดอะไรบ้าง??

New Normal ถ้าแปลความหมายกันแบบตรงตัว คือ ความปกติแบบใหม่ หรือ ภาวะที่เป็นปกติแบบใหม่ โดยคำนี้มาจากคำศัพท์ทางธุรกิจในยุควิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อช่วงปี 2551-2555 เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ ที่จากเดิมนั้นเมื่อธุรกิจเติบโตระยะหนึ่ง ก็จะเกิดฟองสบู่ตามมา และสถานการณ์จะคลี่คลายทำให้ธุรกิจกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งเสมอ แต่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ทำให้ธุรกิจทั่วโลกถดถอยจนไม่สามารถกลับไปเติบโตได้แบบเดิมอีก Bill Gross นักลงทุนในตราสารหนี้ จึงได้ให้นิยามเศรษฐกิจเช่นนี้ว่า” New Normal”

ต่อมาคำๆนี้ได้ถูกนำมาใช้ในวงกว้างมากขึ้น ทั้งในแง่วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คน เป็นต้น

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้น สำหรับ New Normal หลังเกิดโควิด 19

ที่ผู้คนจะสวมใส่หน้ากากอนามัยออกนอกบ้าน พกพาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดกระเป๋า จนกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน ซึ่งไม่ใช่วิถีชีวิตหรือการปฏิบัติตัวของผู้คนในช่วงก่อนหน้าจะเกิดโควิด 19 เลย

สำหรับประเทศไทยก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วนออกมาคาดการณ์ในเบื้องต้นไว้ 3 ด้าน

1. ด้านพฤติกรรมของผู้คน

ผู้คนจะยังมี Social distancing กันต่อไป จะไม่สัมผัสกันโดยไม่จำเป็น วัฒนธรรมการทักทายด้วยการจับมือ โอบกอด ของชาติตะวันตกจะเปลี่ยนไป

2. ด้านธุรกิจและการตลาด

-การตลาดแบบ Experiential marketing (การตลาดที่เน้นภาพลักษณ์) อาจจะได้รับความนิยมลดลงกว่าเดิม เพราะผู้คนออกสังคม พบปะกันน้อยลง

-ผู้คนหันมาให้ความสำคัญด้านความมั่นคงของสุขภาพและการเงินมากขึ้น การจำหน่ายสินค้า บริการ ในแบบระยะยาวจะได้รับความนิยมสูงขึ้น

-ภาคธุรกิจจะขับเคลื่อนเข้าสู่ Digital Transformation ที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมและรวดเร็วขึ้น

-การส่งสินค้าจะเข้มงวดเน้นความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งอาจมีการปฏิเสธสินค้าจากบางพื้นที่ บางประเทศเพื่อความปลอดภัย ไม่ใช่เรื่องการกีดกันทางการค้าแต่อย่างใด และเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเข้าใจ ยอมรับได้

-ผู้บริโภคจะสนับสนุนการบริโภคสินค้าในประเทศมากขึ้น

3. ด้านการใช้ชีวิต

-ดิจิตอลจะกลายเป็นเรื่องสำคัญ เป็นหลักในการดำรงชีวิตประจำวัน ผู้คนทุกเพศทุกวัย จะสามารถใช้งานดิจิตอลอย่างคุ้นเคย

-เทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน ทั้งการทำงานที่บ้าน การสั่งอาหารเดลิเวอรี่ การเรียนออนไลน์

-ผู้คนจะมีการแบ่งกลุ่มพบปะในชีวิตประจำวัน มีการเลือกปฏิบัติ เพื่อความสบายใจ ความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพอนามัย

-mindset บางอย่างจะเปลี่ยนไป เช่นการท่องเที่ยวต่างประเทศ การส่งบุตรหลานไปเรียนที่ต่างประเทศ จะคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น จนทำให้ค่านิยมอาจลดน้อยลงไป

สรุปคือการเกิด New Normal ในครั้งนี้ จะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผู้คนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเพื่อการปรับตัวรับกับโลกที่เปลี่ยนไป ให้การใช้ชีวิต การทำงาน และธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุด และประสบความสำเร็จได้อย่างสวยงาม